مقالات منتخب

در بررسی نهایی کمیته‌های علمی-تخصصی ۴۴۹ مقاله از مجموع ۱۵۲۶ مقاله دریافت ‌شده توسط نویسندگان محترم پذیرفته شدند. از این تعداد، ۲۴۸ مقاله برای ارائه شفاهی، ۷۸ مقاله برای ارائه به صورت پوستر انتخاب شدند. متاسفانه با توجه به محدودیت زمان و سالن‌ها سایر مقالات منتخب فرصتی برای ارائه نداشتند، بنابراین در این مجموعه مقالات منتشر شدند..

 1. کنترل و ابزار دقيق و اتوماسيون (ACI)
 2. شیمی و مواد (CAM)
 3. کنترل و حفاظت (CAP)
 4. ديسپاچينگ و مخابرات (DTC)
 5. بهره‌وري و مديريت انرژي (EEM)
 6. ماشين‌هاي الکتريکي (ELM)
 7. محيط زيست، ايمني و بهداشت (ENV)
 8. توليد انرژي الکتريکي (EPG)
 9. بازار برق (EPM)
 10. پست‌های فشارقوی (HVS)
 1. تکنولوژی اطلاعات (ITP)
 2. مديريت (MNG)
 3. توزيع انرژی الکتريکی (PDS)
 4. کيفيت برق (PQA)
 5. برنامه‌ريزی و مطالعات سيستم (PSS)
 6. انتقال انرژی الکتريکی (PTL)
 7. انرژي‌های تجديدپذير (REN)
 8. مطالعات اقتصادی و اجتماعی (SEA)
 9. شبكه‌های هوشمند (SMG)
 10. ترانسفورماتورهای قدرت و توزيع (TRN)