صنعت برق

به یاری خداوند متعال بیست و نهمین کنفرانس بین‌المللی برق از ۵ تا ۷ آبان ماه ۱۳۹۳ در تهران برگزار شد. این کنفرانس با استفاده از تجربیات به دست آمده در ۲۸ سال گذشته، ابعاد مختلف صنعت برق را پوشش داده و امید است مدیران و کارشناسان محترم صنایع و به خصوص صنعت برق نیز با استفاده از پژوهش‌ها، روش‌ها و فنآوری‌های ارائه شده در این کنفرانس، بتوانند در ارتقای سازمان خود گام‌های موثرتری بردارند.

بیشتر بدانید

بیست و نهمین کنفرانس

در «بیست و نهمین کنفرانس بین‌المللی برق» مقالات منتخب در ۵ سالن بر اساس زمینه موضوعی به صورت شفاهی و طبق برنامه زمانی تعیین شده ارائه شدند. تعدادی از مقالات نیز به صورت پوستر فرصت ارائه داشتند. همچنین کارگاه‌های آموزشی و سمینار‌های تخصصی نیز طبق برنامه از پیش تعیین شده ارائه شدند. برنامه افتتاحیه کنفرانس به همراه برنامه سه روزه ارائه مقالات به تفکیک نشست‌ها را دریافت کنید:

دریافت برنامه کنفرانس

«بیست و نهمین کنفرانس بین‌المللی برق» با تلاش بی‌دریغ اعضای کمیته‌های علمی، اجرایی و راهبردی کنفرانس برگزار شد. کمیته علمی کنفرانس از استادان و صاحب‌نظران مختلف در صنعت برق و انرژی تشکیل شده است که وظیفه بررسی مقالات علمی و کاربری و نیز تشکیل نشست‌های علمی کنفرانس را بر عهده دارند. همچنین اعضای کمیته‌های اجرایی و راهبردی سیاست‌گذاری‌های کلی و اجرای این کنفرانس را عهد‌ه‌دار بودند.

مشاهده اعضای کمیته‌ها

مقاله

پس از فراخوان مقاله برای این کنفرانس در ۲۰ محور، ۲۲۱۳ نویسنده در مجموع ۱۴۰۰ مقاله به دبیرخانه کنفرانس ارسال کردند. با نظر کمیته‌های علمی ۳۸۹ مقاله پذیرفته شدند و از این میان ۲۳۸ مقاله برای ارائه شفاهی و ۴۷ مقاله برای ارائه پوستر انتخاب شدند.

بیشتر بدانید

سمینار

برای بحث و گفتگو دقیق‌تر درباره موضوعات، چالش‌ها و پرسش‌های مرتبط با صنعت برق و انرژی، ۱۱ سمینار با حضور شرکت‌ها و صاحبان صنایع تشکیل شد.

بیشتر بدانید

کارگاه

از آنجا که بسیاری از موضوعات مهم مورد بحث درباره موضوعات کنفرانس در فرصت کوتاه و در قالب مقاله قابل ارائه و معرفی نیست، همزمان با کنفرانس، ۱۲ کارگاه آموزشی تشکیل شد.

بیشتر بدانید

برگزارکنندگان

پژوهشگاه نیرو

شرکت توانیر

شرکت تدبیرسازان فناوری انرژی آپادانا

شرکت مدیریت همایش تابش آسا (مهتا)