جستجو
  • جستجوی محتوا و مقالات این لوح فشرده توسط موتور جستجوی گوگل صورت می‌گیرد.
  • برای جستجو به اتصال اینترنت نیاز است. کلید جستجو و محل نگارش واژه‌ها و عبارت مورد نظر فقط هنگام برقراری اتصال اینترنت نمایش داده می‌شود.
  • جستجو براساس محتوای لوح فشرده آنلاین انجام می‌شود.