برنامه سمینارهای تخصصی
برای بحث و گفتگو دقیق‌تر درباره موضوعات، چالش‌ها و پرسش‌های مرتبط با صنعت برق و انرژی، ۱۱ سمینار با حضور شرکت‌ها و صاحبان صنایع تشکیل شد.

تاریخ و ساعت عنوان برگزارکننده
دوشنبه ۵ آبان ۱۳۹۳ - ۱۳:۰۰ تا ۱۴:۰۰ حال و آینده سیستم های جرقه زن و معرفی محصولات و خدمات فنی شرکت آلمانی Flame Appendix شرکت FlameAppendix آلمان
دوشنبه ۵ آبان ۱۳۹۳ - ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰ تاثیر تجمیع واحدهای نیروگاهی و هزینه روشن و خاموش شدن واحدها در قیمت دهی بازار برق ایران پژوهشگاه نیرو
سه‌شنبه ۶ آبان ۱۳۹۳ - ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰ نشست تخصصی تولید همزمان آب و برق شرکت موننکو - گروه مپنا
تاریخ و ساعت عنوان برگزارکننده
دوشنبه ۵ آبان ۱۳۹۳ - ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰ تنوع بخشی به تعرفه های برق، پیاده سازی برنامه های پاسخگویی بار و چالشهای پیش روی آن سازمان بهره وری انرژی ایران - سابا
تاریخ و ساعت عنوان برگزارکننده
دوشنبه ۵ آبان ۱۳۹۳ - ۱۳:۰۰ تا ۱۴:۰۰ تهیه اطلس خوردگی صنعت برق کشور پژوهشگاه نیرو
سه‌شنبه ۶ آبان ۱۳۹۳ - ۱۳:۰۰ تا ۱۴:۰۰ آشنایی با ابررساناها و کاربردهای آن در صنعت برق پژوهشگاه نیرو
چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۳ - ۸:۳۰ تا ۹:۳۰ نصب و راه اندازی و بهره برداری از سیستم مانیتورینگ خوردگی در لوله های سوپر هیتر یک نیروگاه بخاری پژوهشگاه نیرو
چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۳ - ۹:۴۵ تا ۱۰:۴۵ کنترل کیفی و تحویل گیری پره های توربین گاز پس از بازسازی پژوهشگاه نیرو
چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۳ - ۱۱:۰۰ تا ۱۲:۰۰ پایش بهنگام وضعیت و عمر باقیمانده لوله های بویلر پژوهشگاه نیرو
چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۳ - ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰ آشنایی با پیش آغشته های مورد استفاده در کامپوزیت پره توربین بادی پژوهشگاه نیرو
تاریخ و ساعت عنوان برگزارکننده
چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۳ - ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰ روباتیک در صنعت برق )کاربردها و نیازمندیها( شرکت قدس نیرو