برنامه کارگاه‌های آموزشی

یکی از مهمترین اهداف «کنفرانس بین‌المللی برق»، فراهم آوردن فرصتی مناسب برای متخصصان، دانشگاه‌ها و سایر مراکز علمی و پژوهشی است تا به معرفی آخرین نتایج و دستاوردهای خود در زمینه‌های مختلف بپردازند.

از آنجا که بسیاری از موضوعات مهم مورد بحث درباره موضوعات کنفرانس در فرصت کوتاه و در قالب مقاله قابل ارائه و معرفی نیست، در کنار کنفرانس، ۱۲ کارگاه‌ آموزشی تشکیل شد. هدف از برگزاری این کارگاه‌ها ارتقاء سطح علمی و دانش تخصصی کارشناسان و دانش‌پژوهان و معرفی آخرین دستاورد‌های علمی و فناورانه است. در این کارگاه‌ها کارشناسان و پیشگامان صنعت برق و انرژی در ایران و جهان، اصول علمی و فنی جدید را در قالب موارد عملی و کاربردی برای علاقمندان تشریح نمودند.

کد کارگاه عنوان ارائه‌دهنده تاریخ و ساعت
107 MNG مدلسازی نرم برای مدیران علی انوری
توزیع نیروی برق شیراز
دوشنبه ۵ آبان ۱۳۹۳ - ۱۳:۳۰ تا ۱۷:۳۰
108 EPM آشنایی با ساختار بازار خرده فروشی برق ایران و ارائه ساز و کار حضور خرده فروشان در معاملات برق بورس انرژی حمیدرضا باقری
مدیریت شبکه برق ایران
دوشنبه ۵ آبان ۱۳۹۳ - ۱۳:۳۰ تا ۱۷:۳۰
109 PSS آشنایی با ساختار بازار خرده فروشی برق ایران و ارائه ساز و کار حضور خرده فروشان در معاملات برق بورس انرژی امین حلمزاده
مدیریت شبکه برق ایران
دوشنبه ۵ آبان ۱۳۹۳ - ۱۳:۳۰ تا ۱۷:۳۰
101 MNG ارزشیابی اثربخشی آموزشی سازمانها براساس مدل کرک پاتریک و ROI - How to evaluate the Effectiveness of Organizational Training based on Kirk Patrick & ROI Models میثم مبین
توزیع نیروی برق استان قم
سه‌شنبه ۶ آبان ۱۳۹۳ - ۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
102 CAP حفاظت شبکههای الکتریکی در برابر امواج الکترومغناطیسی صاعقه محسن نیاستی
دانشگاه سمنان
سه‌شنبه ۶ آبان ۱۳۹۳ - ۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
105 REN استاندرادهای تست نیروگاه فتوولتائیک بهمراه روشهای تست راندمان نیروگاههای خورشیدی و ارائه یک نمونه تست عملی - Introduction to Grid connected photovoltaic systems – Minimum requirements for system documentation, commissioning tests and inspection and introducing practical test for measuring photovoltaic sys. efficiency علی هاشمی
پژوهشگاه نیرو
سه‌شنبه ۶ آبان ۱۳۹۳ - ۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
110 EPM رویه اعلام آمادگی در بازار برق به منظور کاهش جریمههای آزمون ظرفیت پیمان موسوی و فرهاد فلاحی
پژوهشگاه نیرو
سه‌شنبه ۶ آبان ۱۳۹۳ - ۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
101 MNG* ارزشیابی اثربخشی آموزشی سازمانها براساس مدل کرک پاتریک و ROI - How to evaluate the Effectiveness of Organizational Training based on Kirk Patrick & ROI Models میثم مبین
توزیع نیروی برق استان قم
سه‌شنبه ۶ آبان ۱۳۹۳ - ۱۳:۳۰ تا ۱۷:۳۰
102 CAP* حفاظت شبکههای الکتریکی در برابر امواج الکترومغناطیسی صاعقه محسن نیاستی
دانشگاه سمنان
سه‌شنبه ۶ آبان ۱۳۹۳ - ۱۳:۳۰ تا ۱۷:۳۰
105 REN* استاندرادهای تست نیروگاه فتوولتائیک بهمراه روشهای تست راندمان نیروگاههای خورشیدی و ارائه یک نمونه تست عملی - Introduction to Grid connected photovoltaic systems – Minimum requirements for system documentation, commissioning tests and inspection and introducing practical test for measuring photovoltaic sys. efficiency علی هاشمی
پژوهشگاه نیرو
سه‌شنبه ۶ آبان ۱۳۹۳ - ۱۳:۳۰ تا ۱۷:۳۰
103 EEM تنوع بخشی به تعرفه های برق با هدف مدیریت بار الکتریکی شقایق یوسفی
سازمان بهرهوری انرژی
چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۳ - ۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
104 HVS آخرین تحولات استانداردهای بینالمللی در زمینه پوششهای RTV )راهکار نوین جهت مقابله با آلودگی پستهای فشار قوی نیروگاهی در مناطق آلوده( The latest changes in International Standards for RTV Coating as a new approach for maintenance of High Voltage Substations محمدرضا شریعتی
شرکت دورود کلید برق
چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۳ - ۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
112 ACI شبکههای ابزار دقیق در سیستمهای اتوماسیون صنعتی فرشید پورعلیزاده
مهندسی و تحقیقات غدیر
چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۳ - ۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
113 EPM اصول "داد و ستد" و تنگناهای هیأت تنظیم در توسعه بازار برق در شبکههای هوشمند سید مهدی مظهری
دانشگاه امیرکبیر و تهران
چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۳ - ۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
114 EPM شناسایی و رتبهبندی پیش برندههای اقتصاد دانش بنیان با استفاده از تحلیل پوششی دادهها علی حسنزاده
شرکت برق منطقهای تهران
چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۳ - ۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰

* ادامه کارگاه روز قبل