برنامه کنفرانس در یک نگاه
تالار خلیج‌فارس تالار رودکی تالار فردوسی تالار حافظ تالار دکتر رنجبر
دوشنبه ۲ آذر ۱۳۹۴
10:00 - 08:30 - مراسم افتتاحیه - - - -
12:10 - 10:30 نشست اول PSS MNG CAP ITP SMG
13:00 - 14:00 سمینار Seminar 101 Seminar 102 Seminar 103 Seminar 104 Seminar 105
15:40 - 14:00 نشست دوم PSS Seminar 106 CAP ACI SMG
18:00 - 16:00 سمینار - Seminar 107 Seminar 108 - -
سه‌شنبه ۳ آذر ۱۳۹۴
10:00 - 08:20 نشست اول PDS PQA EPM DTC CAM
12:10 - 10:30 نشست دوم PDS PQA EPM PTL CAM
13:00 - 14:00 سمینار - Seminar 201 Seminar 202 - Seminar 203
15:40 - 14:00 نشست سوم PDS PQA HVS PTL Seminar 204
18:00 - 16:00 سمینار - - Seminar 205 - -
چهارشنبه ۴ آذر ۱۳۹۴
10:00 - 08:20 نشست اول REN ELM EEM Seminar 300 -
12:10 - 10:30 نشست دوم REN ELM Seminar 301 Seminar 302 -
13:00 - 14:00 سمینار - Seminar 303 Seminar 304 Seminar 305 -
15:40 - 14:00 نشست سوم EPG TRN EEM SEA -
18:00 - 16:00 - مراسم اختتامیه - - - -
برنامه ارائه مقالات

در سی‌امین کنفرانس بین‌المللی برق از میان مقالات پذیرفته شده با نظر کمیته‌های محترم علمی، ۲۱۲ مقاله به صورت شفاهی و ۸۳ مقاله نیز به شکل پوستر فرصت ارائه در کنفرانس را شدند.

دریافت برنامه ارائه مقالات