برنامه سمینارهای تخصصی
برای بحث و گفتگو دقیق‌تر درباره موضوعات، چالش‌ها و پرسش‌های مرتبط با صنعت برق و انرژی، ۱۹ سمینار با حضور شرکت‌ها و صاحبان صنایع تشکیل شد.

تاریخ و ساعت عنوان برگزارکننده
دوشنبه ۲ آذر ۱۳۹۴ - ۱۳:۰۰ تا ۱۴:۰۰ تجارب موفق شرکت‌های خدمات انرژی در بخش ساختمان کشور ژاپن دفتر بهبود بهره‌وری و اقتصاد برق و انرژی وزارت نیرو، سازمان بهره‌وری انرژی ایران
تاریخ و ساعت عنوان برگزارکننده
دوشنبه ۲ آذر ۱۳۹۴ - ۱۳:۰۰ تا ۱۴:۰۰ آشنایی با روند طراحی، ساخت و بهره‌برداری نیروگاه‌های خورشیدی در مقیاس یک مگاوات پژوهشگاه نیرو
دوشنبه ۲ آذر ۱۳۹۴ - ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰ مطالعات هماهنگ شبکه برق ایران با همکاری کلیه شرکت‌های برق منطقه‌ای (طرح مطالعات جامع) شرکت مدیریت شبکه برق ایران
دوشنبه ۲ آذر ۱۳۹۴ - ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰ جذابیت‌ها، واقعیت‌ها و مشکلات ایجاد صنعت فوتوولتائیک در کشور موسسه پژوهشی مپفن (دانشگاه تهران و مپنا)
سه‌شنبه ۳ آذر ۱۳۹۴ - ۱۳:۰۰ تا ۱۴:۰۰ معرفی کنتور AMI و نقش آن در شبکه‌های هوشمند شرکت الکترونیک افزار آزما
چهارشنبه ۴ آذر ۱۳۹۴ - ۱۳:۰۰ تا ۱۴:۰۰ Best Way of Savings in ME Utilities Wartsila LLC, Dubai, UAE
تاریخ و ساعت عنوان برگزارکننده
دوشنبه ۲ آذر ۱۳۹۴ - ۱۳:۰۰ تا ۱۴:۰۰ مدل‌سازی دک حفاظتی در نرم‌افزار DIgSILENT PowerFactory شرکت برق منطقه‌ای اصفهان
دوشنبه ۲ آذر ۱۳۹۴ - ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰ تجربیات شورای پایایی برق اصفهان شرکت برق منطقه‌ای اصفهان
سه‌شنبه ۳ آذر ۱۳۹۴ - ۱۳:۰۰ تا ۱۴:۰۰ طراحی و ساخت سوئیچگیر فوق GIS بومی شرکت صنایعت کیان ترانسفو خراسان
سه‌شنبه ۳ آذر ۱۳۹۴ - ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰ بررسی ارتعاشات خطوط انتقال نیرو و آزمون‌های استاندارد شبیه‌ساز آن شرکت یراق آوران پویا
چهارشنبه ۴ آذر ۱۳۹۴ - ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۱۰ نشست تخصصی کمیته بهره‌وری و مدیریت انرژی EEM کمیته بهره‌وری و مدیریت انرژی کنفرانس بین‌المللی برق
چهارشنبه ۴ آذر ۱۳۹۴ - ۱۳:۰۰ تا ۱۴:۰۰ مراحل عضویت و ارتقای مهندسین در IEEE شاخه ایران IEEE
تاریخ و ساعت عنوان برگزارکننده
دوشنبه ۲ آذر ۱۳۹۴ - ۱۳:۰۰ تا ۱۴:۰۰ بررسی نقش شرکت‌های یکپارچه‌ساز سیستم حفاظت و کنترل در احداث و بهره‌برداری پست‌های فشار قوی سندیکای صنعت برق ایران
سه‌شنبه ۳ آذر ۱۳۹۴ - ۱۳:۰۰ تا ۱۴:۰۰ برنامه‌ریزی استراتژیک شرکت برق منطقه‌ای تهران در راستای اقتصاد مقاومتی حوزه انرژی و سایبری شرکت برق منطقه‌ای تهران
سه‌شنبه ۳ آذر ۱۳۹۴ - ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰ سیستم جامع مانیتورینگ آنلاین ترانسفورماتورهای قدرت شرکت مهندسی سنس
تاریخ و ساعت عنوان برگزارکننده
دوشنبه ۲ آذر ۱۳۹۴ - ۱۳:۰۰ تا ۱۴:۰۰ بررسی استراتژی شرکت برق منطقه‌ای تهران در توسعه صنایع ملی شرکت برق منطقه‌ای تهران
چهارشنبه ۴ آذر ۱۳۹۴ - ۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰ آخرین تحولات بین‌المللی در زمینه حفاظت از شبکه‌های توزیع نیرو در برابر صاعقه با بکارگیری تجربیات میدان برقگیر چند محفظه‌ای شرکت مهندسی نامدار صنعت آذرآسا
چهارشنبه ۴ آذر ۱۳۹۴ - ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۱۰ بررسی مولفه‌های اقتصاد مقاومتی با تاکید بر صنعت برق کمیته مطالعات اقتصادی
چهارشنبه ۴ آذر ۱۳۹۴ - ۱۳:۰۰ تا ۱۴:۰۰ ترانس‌های کم تلفات شرکت نوآوران برق آریا