برنامه سمینارهای تخصصی
برای بحث و گفتگو دقیق‌تر درباره موضوعات، چالش‌ها و پرسش‌های مرتبط با صنعت برق و انرژی، ۱۸ سمینار با حضور شرکت‌ها و صاحبان صنایع تشکیل شد.

تاریخ و ساعت عنوان برگزارکننده
دوشنبه ۳ آبان ۱۳۹۵ - ۱۲:۴۵ تا ۱۳:۴۵ Smart Dispatching & Control System NARI Group Corporation
سه‌شنبه ۴ آبان ۱۳۹۵ - ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰ كاربرد اينترنت اشيا (IoT) در شبكه هوشمند برق سازمان بهره‌وری انرژی ایران
تاریخ و ساعت عنوان برگزارکننده
دوشنبه ۳ آبان ۱۳۹۵ - ۱۲:۴۵ تا ۱۳:۴۵ اينترنت اشيا و تاثير آن بر صنعت برق پژوهشگاه نیرو
سه‌شنبه ۴ آبان ۱۳۹۵ - ۱۲:۴۵ تا ۱۴:۱۵ دستگاههاي مانيتورينگ شركت پيرو گريس - NYNAS
سه‌شنبه ۴ آبان ۱۳۹۵ - ۱۴:۳۰ تا ۱۵:۳۰ روغن ترانسفورماتور شركت پيرو گريس - NYNAS
چهارشنبه ۵ آبان ۱۳۹۵ - ۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰ Romanian power energy industry ROMATEX
چهارشنبه ۵ آبان ۱۳۹۵ - ۱۲:۴۵ تا ۱۳:۴۵ كاهش تلفات خطوط ٢٠كيلو ولت هوايي توزيع با جايگزين كردن هاديهاي ACSR تك لايه الومينيومي با هادي هاي الومينيوم آلياژي AAAC معادل شركت آلومينيوم كوهرنگ زاگرس
تاریخ و ساعت عنوان برگزارکننده
دوشنبه ۳ آبان ۱۳۹۵ - ۱۲:۴۵ تا ۱۳:۴۵ آشنايي با صنعت ساخت نيروگاههاي خورشيدي و بررسي دلايل محبوبيت و نفوذ آن پژوهشگاه نیرو
سه‌شنبه ۴ آبان ۱۳۹۵ - ۱۲:۴۵ تا ۱۳:۴۵ انرژي خورشيدي از رويا تا واقعيت پژوهشگاه نیرو
سه‌شنبه ۴ آبان ۱۳۹۵ - ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰ دستگاههاي تست و تاييديه كنتورهاي هوشمند و نرم افزار بومي MDM گروه صنعتي پادرعد
چهارشنبه ۵ آبان ۱۳۹۵ - ۱۲:۴۵ تا ۱۳:۴۵ آشنايي با صنعت اينورترهاي فتوولتائيك و جايگاه آن در دنيا پژوهشگاه نیرو
تاریخ و ساعت عنوان برگزارکننده
دوشنبه ۳ آبان ۱۳۹۵ - ۱۲:۴۵ تا ۱۳:۴۵ معرفي محصولات شامل سكسيونر، ريكلوزر، دژنكتور و RTV شركت صنايع برق آذركليد
سه‌شنبه ۴ آبان ۱۳۹۵ - ۱۲:۴۵ تا ۱۳:۴۵ ملاحظات فني و اقتصادي در ساخت نيروگاه ١٠ مگاواتي خورشيدي شركت برق و انرژي خورشيدي غدير
چهارشنبه ۵ آبان ۱۳۹۵ - ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰ چالشهاي توسعه اينترنت اشياء در صنعت برق پژوهشگاه نيرو + پژوهشگاه ارتباطات
تاریخ و ساعت عنوان برگزارکننده
دوشنبه ۳ آبان ۱۳۹۵ - ۱۲:۴۵ تا ۱۳:۴۵ معرفي نرم افزار مديريت عمر ترانسفورماتور كلينيك ترانسفورماتور پارس
سه‌شنبه ۴ آبان ۱۳۹۵ - ۱۲:۴۵ تا ۱۳:۴۵ امنيت اطلاعات، ارتباطات و تجهيزات صنعت برق پژوهشگاه نیرو
چهارشنبه ۵ آبان ۱۳۹۵ - ۱۲:۴۵ تا ۱۳:۴۵ معرفي شيوه هاي طراحي و مهندسي خطوط انتقال فشارقوي برق در آلمان توسط شركت SAG شركت S.A.G آلمان
چهارشنبه ۵ آبان ۱۳۹۵ - ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰ كاربرد نرم افزار FM Profil در طراحي بهينه خطوط انتقال برق، محاسبات تكنيكي كابل ها، نگهداري و نظارت بر خطوط شركت S.A.G آلمان