صنعت برق

به یاری خداوند متعال سی و دومین کنفرانس بین‌المللی برق از ۱ تا ۳ آبان ۱۳۹۶ در تهران برگزار شد. این کنفرانس با استفاده از تجربیات به دست آمده در ۳۱ سال گذشته، ابعاد مختلف صنعت برق را پوشش داده و امید است مدیران و کارشناسان محترم صنایع و به خصوص صنعت برق نیز با استفاده از پژوهش‌ها، روش‌ها و فنآوری‌های ارائه شده در این کنفرانس، بتوانند در ارتقای سازمان خود گام‌های موثرتری بردارند.

بیشتر بدانید

سی و دومین کنفرانس

در «سی و دومین کنفرانس بین‌المللی برق» مقالات منتخب در ۵ سالن بر اساس محور موضوعی به صورت شفاهی و طبق برنامه زمانی ارائه شدند. تعدادی از مقالات نیز به صورت پوستر فرصت ارائه داشتند. همچنین کارگاه‌های آموزشی و سمینار‌های تخصصی طبق برنامه از پیش تعیین شده ارائه شدند. برنامه افتتاحیه کنفرانس به همراه برنامه سه روزه ارائه مقالات به تفکیک نشست‌ها را دریافت کنید:

دریافت برنامه کنفرانس

«سی و دومین کنفرانس بین‌المللی برق» با تلاش بی‌دریغ اعضای کمیته‌های علمی، اجرایی و راهبردی کنفرانس برگزار شد. کمیته علمی کنفرانس از استادان و صاحب‌نظران مختلف در صنعت برق و انرژی تشکیل شده است که وظیفه بررسی مقالات علمی و کاربری و نیز تشکیل نشست‌های علمی کنفرانس را بر عهده دارند. همچنین اعضای کمیته‌های اجرایی و راهبردی سیاست‌گذاری‌های کلی و اجرای این کنفرانس را عهد‌ه‌دار بودند.

مشاهده اعضای کمیته‌ها

مقاله

از بین ۱۰۹۶ مقاله ارسال شده در ۲۰ محور به این کنفرانس، با نظر کمیته‌های علمی ۳۹۳ مقاله پذیرفته شدند. از بین مقالات پذیرفته شده، ۲۱۷ مقاله برای ارائه شفاهی و ۹۸ مقاله برای ارائه پوستر انتخاب شدند.

بیشتر بدانید

سمینار تخصصی

برای بحث و گفتگو دقیق‌تر درباره موضوعات، چالش‌ها و پرسش‌های مرتبط با صنعت برق و انرژی، ۱۳ سمینار با حضور شرکت‌ها و صاحبان صنایع تشکیل شد.

بیشتر بدانید

کارگاه

از آنجا که بسیاری از موضوعات مهم مورد بحث درباره موضوعات کنفرانس در فرصت کوتاه و در قالب مقاله قابل ارائه و معرفی نیست، همزمان با کنفرانس، ۲۵ کارگاه‌ آموزشی تشکیل شد.

بیشتر بدانید

حامیان

پژوهشگاه نیرو

شرکت توانیر

IEEE Iran Section

سندیکای صنعت برق ایران